Koło Łowieckie "DANIEL" w Stargardzie Szczecińskim

Data założenia: Koło Łowieckie "Daniel" w Stargardzie Szczecińskim powstało 9 kwietnia 1966 roku. 
Łowisko: Koło gspodaruje obecnie na dwóch obwodach łowieckich: nr 192 (7213 ha) - obwód polny, o bardzo różnorodnej mozaikowatości terenu (szczególnie atrakcyjne jest dorzecze Iny przepływającej przez środek obwodu) i nr 221 (5192 ha) - obwód polny, którego "perełką" jest jezioro Miedwie - ostoja bardzo dużej ilości ptactwa łownego. W Kole poluje 35 myśliwych. Koło "Daniel" jako jedno z nielicznych w okręgu szczecińskim prowadzi hodowlę dzikiego królika. Od 10 lat z hodowli tej wypuszczana jest do obwodu określona ilość tych zwierząt we wcześniej przygotowane miejsca. Oprócz tego Koło "wspomaga" istniejącą już w obwodzie populację bażanta i kuropatwy, zagospodarowuje nieużytki na potrzeby łowieckie, prowadzi nasadzenia topinamburu, co podnosi atrakcyjność łowisk. 
Edukacja przyrodniczo - łowiecka rozwija się bardzo prężnie, szczególnie w Gimnazjum nr 5 w Stargardzie Szcz., SP w Małkocinie, a także w Szkole Specjalnej Troski w Stargardzie Szcz. 
Stanicę Koła stanowi "Jancykówka" - strzelnica w Kiczarowie, zakupiona jako żwirownia i zagospodarowana przez Koło. 
Obchody 40 - tej rocznicy powstania Koła: Dnia 28 października 2006 r. w kościele w Koszewku odbyła się uroczysta Msza Hubertowska z okazji 40 - lecia Koła. W trak-cie Mszy, przy akompaniamencie rogów myśliwskich, dokonano poświęcenia sztandaru Koła przez ks. Biskupa Jana Gałeckiego i czterech księży proboszczów z okolicznych parafii. Po tym akcie nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców chrzestnych (Państwo Bogusława Strakszys i Franciszek Błaszak) prezesowi ORŁ, który wręczył sztandar władzom Koła. Fundatorami sztandaru są członkowie Koła "Daniel" w Stargardzie Szczecińskim. 
Druga część Jubileuszu miała miejsce po Mszy Św. w Dworku Hetmańskim w Koszewku. Dokonano uhonorowania specjalnymi pamiątkami założyciela Koła a także wręczono odznaczenia łowieckie następującym kolegom: Antoni Strakszys, Bohdan Rataj, Lesław Kinarz, Andrzej Pułaski, Antoni Strakszys (syn), Franciszek Błaszak. Po dekoracji odznaczeniami głos zabrali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Prezes ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Starosta Powiatu Stargardzkiego, wójtowie gmin Stargard i Warnice, nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska i sympatycy koła. Pośród ciepłych słów uznania i gratulacji wręczono jubileuszowe pamiątki. 
Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła się biesiada myśliwska. 

Sztandar KŁ Daniel w Stargardzie Szczecińskim

 

 

 
-

[Do góry]