WKŁ nr 249 "CYRANKA" w Szczecinie
 
Data założenia: 2.05.1952 r.
Miejsce: przy jednostce wojskowej nr 1749 w Szczecinie.
Założyciele: oficerowie i podoficerowie 5pp: Bronisław Sak, Tadeusz Muras, Henryk Stawecki, Józef Rymaszewski, w pierwszym składzie koło liczyło 9 członków.
Obecny skład zarządu: prezes Czesław Drewniak, łowczy Romuald Dubicki, podłowczy Mieczysław Fojna, sekretarz Kazimierz Bernat, skarbnik Wiesław Łabanowicz, aktualnie koło liczy 48 członków (w tym 38 selekcjonerów) oraz 4 kandydatów (30.10.2001 r.), adres: ul. Berlinga 2b/3, 71-292 Szczecin .
Zasłużeni myśliwi: Tadeusz Muras (nieżyjący, założyciel koła i wieloletni łowczy, przykładny, etyczny myśliwy, wspaniały kolega, nieodżałowany towarzysz łowów), Sylwester Matusiak (nieżyjący, członek PZŁ w latach 1961-93, oddany bez reszty łowieckiej pasji, jako nadleśniczy doskonale koordynował współpracę myśliwych i leśników), Roman Peciak (płk WP w stanie spoczynku, najstarszy stażem łowieckim - od 1949 r, wzór cnót łowieckich, popularyzator tradycji i zwyczajów łowieckich), Marian Wieczerzak (płk WP w stanie spoczynku, członek PZŁ od 1950 r., najdłużej bo 28 lat pełnił funkcję prezesa koła, wielce zasłużony w obecny dorobek koła), Franciszek Andrzejewski (członek PZŁ i koła od 1955 r, wieloletni, zasłużony członek zarządu i komisji rewizyjnej koła, niestrudzony i zawsze pełen humoru), Romuald Dubicki (członek PZŁ i koła od 1982 r. łowczy od 1998 r. wzorowo organizuje pracę w terenie, obecnie najaktywniejszy i najskuteczniejszy myśliwy).
Stanice myśliwskie: w malowniczym i rozległym krajobrazie obwodu łowieckiego nr 31 koło posiada "Hubertówkę", która w połączeniu z wybudowaną wspólnie z Nadleśnictwem Łobez "Chatą Syberyjską", stanowi miejsce uroczystych zgromadzeń oraz towarzyskich spotkań. Z uwagi na znaczne oddalenie obwodu od miejsca zamieszkania, członkowie koła posiadają w terenie 19 różnego typu kwater myśliwskich.
Kultura i edukacja łowiecka: corocznie młodzież ze szkoły podstawowej w Bełcznej uczestniczy we wspólnych pracach takich jak: sadzenie lasu, "sprzątanie ziemi", gromadzenie karmy i zbieranie wnyków, zawsze spotykamy się przy ognisku, na pikniku i gawędzie przyrodniczej. W podziękowaniu za tę aktywność koło udziela wsparcia finansowego dla szkody. Przy udziale koła powstała służąca edukacji ekologicznej, ścieżka przyrodnicza na terenie N-ctwa Łobez. Tradycyjnie dobrze układa się współpraca z instytucjami i lokalnymi społecznościami. Przykładem tego są dwa mosty na Redze, które powstały i są konserwowane z inicjatywy koła. Łowisko: dla poprawy warunków bytowania zwierzyny postawiono 28 paśników, a zapas karmy gromadzony jest we własnym budynku gospodarczym - magazynie o pow. 150 m2. Do wykonywania polowań postawiono 114 ambon.

[Do góry]