Kłusownictwo

 


KŁUSOWNICTWO, zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb — bezprawnie, w sposób niedozwolony lub w niedozwolonym czasie i miejscu; pojęcie kłusownictwa szczegółowo określają odpowiednie przepisy prawne (prawo łowieckie); do k. łowieckiego zalicza się w Polsce m.in. polowanie bez przynależności do Pol. Związku Łowieckiego, bez pozwolenia na broń i zezwolenia zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckich., polowanie w czasie ochronnym, pozyskiwanie zwierzyny za pomocą wnyków, sideł itp., polowanie na terenach nie będących obwodami łowieckimi.; kłusownictwem. wędkarskim jest łowienie ryb w wodach otwartych bez karty wędkarskiej oraz m.in. nieprzestrzeganie czasów ochronnych, wymiarów łowionych ryb, pozyskiwanie ryb sposobami niedozwolonymi (np. ościeniami, materiałami wybuchowymi).

Leśni przestępcy doskonale znają zwyczaje swych ofiar i skrzętnie to wykorzystują. Przeważnie ustawiają wnyki na tzw. przesmykach, czyli ścieżkach regularnie uczęszczanych przez zwierzynę. Zwierzę wpada w sidła, zaczepia o nie łbem lub nogą, po czym umiera w strasznych męczarniach. Za kłusowanie można trafić do więzienia nawet na pięć lat, ale panuje powszechna opinia, mająca być swoistym usprawiedliwieniem, że do tego procederu popycha ludzi bieda, a niekiedy także... rodzinna tradycja."

Osobnym zagadnieniem jest problem wałesających się bezpańskich psów i kotów, które w olbrzymiej mierze zagrażają zwierzętom dziko żyjącym. Kontrowersyjne ale potrzebne przepisy weszły już w życie.

Kłusownictwo to naruszenie art. 52 prawa łowieckiego, grozi za nie kara dwóch lat więzienia. Ustalone są także kary pieniężne za zabicie zwierząt. Za łosia i jelenia trzeba zapłacić 4 tys. zl, za dzika i sarnę - 2 tys. zł, za inną zwierzynę -1 tys. zł. 

Kłusownictwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności i grzywny, ale sprawy często kończą się już na komisariacie. Policjanci wiedzą, że sąd umorzy sprawę „ze względu na znikomą szkodliwość czynu" . 

Nie przypominam sobie (autor), aby w sprawie o kłusownictwo zapadł wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. 

Ważną zagadnieniem w walce z kłusownictwem jest współdziałanie myśliwych, Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej oraz Policji.

W ciągu jednego sezony na terenie okręgu szczecińskiego Państwowa Straż Łowiecka odnotowała znalezienie:

  • 7795 wnyków

  • 65 sztuk jeleni we wnykach

  • 219 dzików we wnykach

  • 405 saren we wnykachOto kilka porażających fotografii obrazujących działalność kłusowników:

   
Jeleń we wnyku "nadjedzony" przez lisy Sarna we wnyku
   
Pozostałości po "skłusowanym" jeleniu Skłusowana sarna wraz z nienarodzonym młodym


Fundamentalnym zagadnieniem jest właściwa edukacja społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży. Członkowie koła łowieckiego ŻUBR w Szczecinie na terenie swojego obwodu (Resko i okolice) - prowadzą w szkołach wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych - spotkania i prelekcje, mające na celu przybliżenie działalności myśliwych, poprzez  prezentowanie poglądów kształtujących  właściwy stosunek do przyrody.
Oto kilka przykładów apelu, jaki wystosowały dzieci klas III po wspomnianych zajęciach dotyczących kłusownictwa:

Miłośnik zwierząt-Paweł 
Drogi kłusowniku jestem uczniem klasy ekologicznej i bardzo lubię zwierzęta. Proszę Cię żebyś nie zastawiał na nie sideł. One też mają prawo do życia i wolności. Chociaż nie potrafią mówić, ból odczuwają tak jak ludzie. Pieniądze możesz zarobić w inny sposób, nie na krzywdzie i cierpieniu bezbronnych zwierząt. Zwierzęta są ozdobą łąk i lasów, ich mieszkańcami.  Proszę Cię abyś wysłuchał mojej prośby i sam postawił się na miejscu zwierząt, które cierpią przez Ciebie. 

Asia 
Kłusownicy wiedzcie, że zwierzęta złapane w sidła bardzo cierpią z powodu braku pokarmu, z bólu i ze strachu. Stają się łatwą zdobyczą dla drapieżników, gdyż są bezbronne. Jak się zabija zwierzęta nieważne w jaki sposób, to niszczy się przyrodę a człowiek zginie bez niej .Jeśli Wam chodzi o pieniądze, to można je zarobić w inny sposób. Okażcie litość nad zwierzętami, oszczędźcie im cierpienia, one też czują. Wyobraźcie sobie jak Wy byście się czuli, jak byście byli bezbronni sarenka, która weszła w sidła, a z krzaków wychodzi wilk. Taka sarna jest skazana na ból, cierpienie, głód i śmierć. Lepiej byłoby, aby każdy kłusownik został leśniczym i zamiast zabijać zwierzęta chroniłby je.

Angela 
Kłusowniku proszę aby Pan nie zastawiał sideł w lesie, nie zabijał bezbronnych zwierząt. Każde z nich odczuwa ból, strach, każde chce żyć. Nie wolno z chęci zysku zabijać. Kiedy w sidła złapie się np. sarenka, odczuwa straszny ból, chce się uwolnić, szarpie się. Jej zraniona noga krwawi i sarenka powoli umiera w strasznych męczarniach. Czy pomyślałeś jak Ty kłusowniku czułbyś się złapany w sidła ze zranioną nogą, bez jakiejkolwiek pomocy Kłusowniku! Ile razy przez Ciebie młode zwierzątka zostały bez rodziców. Zabijałeś matkę, a dzieci jej nie radziły sobie same w otaczającym je lesie i powoli umierały z głodu. Zastanów się zanim jeszcze raz rozstawisz sidła! Znowu chcesz zabić niewinne stworzenia? Przez takich jak Ty zginęło już wiele gatunków zwierząt. Chcesz aby Twoje dziecko sarnę czy zająca znało tylko z telewizji? Człowiek potrafi myśleć, więc pomyśl ile wyrządzasz zła.

Wiktoria 
Panie kłusowniku niech Pan nie zabija zwierząt, bo one to czują co Pan im robi. Niech Pan tego nie robi, bo natura jest bardzo ważna i trzeba ją chronić. Zwierzęta są częścią naszej pięknej Ziemi. Gdyby Pan był złapany w sidła, jak Pan by się czuł? Proszę chronić zwierzęta, a one się odwdzięczą?
Kłusownicy nie zabijajcie zwierząt dla pieniędzy. Możecie je zarobić w inny sposób. Na przykład bądźcie leśniczymi, sadźcie drzewa jak ja, pielęgnujcie rośliny. 


Romek
Kłusownicy!!! Bardzo Was proszę abyście zaprzestali kłusowania na zwierzęta. One tak samo jak my czują kiedy zadajecie im ból. Wasza nie pohamowana żądza zabijania sprawia, że przyczyniacie się do wyginięcia wielu zagrożonych gatunków. Wiele młodych zwierząt zostaje sierotami, gdyż zabijacie im ich ukochane mamy. Wszystko to co robicie jest nielegalne. 

 

 

 

 

 autor: Ryszard Łosiniecki

[Do góry]