Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2015 jubileusze obchodziły następujące koła:

 

65-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "BAŻANT" W SZCZECINIE

 

  Wojskowe Koło Łowieckie „Bażant” W Szczecinie powstało w 1950 r. i liczyło początkowo 14 członków - żołnierzy 12. Pułku KBW w Szczecinie. Obecną nazwę przyjęło w 1958 r. po połączeniu z Kołem Łowieckim Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie. Dlatego 5 września 2015 r. koło obchodziło swoją sześćdziesiątą piątą rocznicę powstania. W tym dniu członkowie „Bażanta” oraz zaproszeni goście - kol. Zygmunt Leszczyński – przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej W Szczecinie, Andrzej Bednarek – starosta policki, Cezary Arciszewski – przewodniczący Rady Powiatu Police, Małgorzata Schwarz – wójt Gminy Kołbaskowo, Jan Grzyś i Antoni Michnowicz – nadleśniczowie Nadleśnistwo Gryfino oraz Trzebież, ppłk. Mieczysław Spychalski – komendant Garnizonu Szczecin, kol. Józef Jarosławski – prezes Zarządu KŁ „Jeleń” w Szczecinie, świętowali kolejny jubileusz koła.
Uroczystości rozpoczęły się plenerową Mszą Świętą odprawioną przez ks. Krzysztofa Tracza (członka koła), następnie gości oraz myśliwych wraz z rodzinami przywitał kol. Jerzy Zawada – prezes zarządu. Dbając o historię koła i pamięć o myśliwych, którzy odeszli do „krainy wiecznych łowów” kol. Tomasz Kruzel, sekretarz koła, przypomniał najważniejsze fakty z przeszłości, zaś kol. Władysław Stolarz w imieniu zgromadzonych złożył symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą zmarłych członków tej wspólnoty łowieckiej. W związku z podniosłą okolicznością jubileuszową kol. Zygmunt Leszczyński odznaczył Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej kol. Ryszarda Wierzbickiego, Brązowym Medalem - kol. Dariusza Kwiatkowskiego i Bartłomieja Wierzbickiego, zaś odznaką „Za Zasługi dla Łowiectwa” rolnika Pawła Niedzielskiego. Regionalnym medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej” wyróżnieni zostali kol. Jacek Kłos oraz Tomasz Kruzel, a ponadto rolnik Roman Wójcikowski. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpił koncert sygnalistów myśliwskich oraz biesiada myśliwska, podczas której na stołach królowały potrawy z dziczyzny, z pieczonym dzikiem na czele.

   


 

65-lecie KŁ DZICZY LAS w Swobnicy

  

W dniach 21-23 sierpnia 2015 obchodziliśmy 65. rocznicę istnienia naszego Koła. Uroczystości rocznicowe odbyły się nad polskim morzem w ośrodku wypoczynkowym LP „Bażyna” w Pogorzelicy. Pierwsi myśliwi wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście i kandydaci do naszego grona meldowali się w recepcji ośrodka już od godziny 14.00 w piątek. Plan na ten dzień zakładał kwaterowanie w komfortowych pokojach i czas wolny do godziny 19.00, kiedy to rozpoczynało się spotkanie przy grillu. Pogoda dopisała, było pięknie, słonecznie, ciepło i - jak to bywa nad Bałtykiem - dosyć wietrznie. Amatorów morskich kąpieli skutecznie odstraszała wyjątkowo zimna, oscylująca w okolicach 14 stopni woda. Rozmowy i zabawa na świeżym powietrzu przeciągnęła się do późnych godzin nocnych, a wyjątkowo wytrwali wracali z nocnych spacerów po plaży nad ranem. 
Oficjalna część obchodów rocznicowych rozpoczęła się w sobotni wieczór w centrum edukacyjnym ośrodka „Bażyna”. Po krótkim spotkaniu przy gorącej kawie i słodyczach uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościową publikację na temat „Dziczego Lasu”, zawierającą parę słów o historii
Koła, jego dniu dzisiejszym, sukcesach i stojących przed nami wyzwaniach. Bogato ilustrowane wydanie mówi też wiele o kole, wspominając personalnie o każdym z członków Koła, wymienia aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Tekst książki jest dwujęzyczny, polsko - angielski, ponieważ część nakładu przeznaczona będzie dla kolekcjonerów i zagranicznych myśliwych licznie odwiedzających tamte rewiry na polowaniach komercyjnych. Dodatkowo każdy uczestnik spotkania otrzymał drobne upominki myśliwskie. Po części oficjalnej w sali balowej ośrodka uroczystą kolacją rozpoczął się bankiet w strojach wieczorowych. Kolację urozmaiciła multimedialna prezentacja przygotowana przez
Huberta Andrycha - zgrabnie zmontowany pokaz slajdów przypomniał członkom koła ich młode lata. Ta sentymentalna podróż przez lata minione do współczesności i pokaz zdjęć, z trudem zdobytych z archiwów kolegów, przy nastrojowo dopasowanej muzyce wzbudził aplauz gromadzonych. Śmiechom i wspominkom nie było końca. Hubert spisał się medal. Hubertus 2015 - nadanie sztandaru Tegoroczny Hubertus, który odbył się 7 listopada to nie tylko polowanie, ale w związku z rocznicą również nadanie Kołu sztandaru. Uroczystość odbyła się w kościele w Swobnicy po polowaniu. Msza święta odprawiana przez kol. Wojtka Musiałka, nadanie sztandaru i jego poświęcenie odbyła się o godzinie 14.00.

 

  

65-lecie KŁ ŁOŚ w Trzebiatowie


  

Koło Łowieckie „Łoś” założone zostało w Trzebiatowie, w dniu 15.12.1949 r, stąd też w 2015 roku „przyszło“ świętować Kołu jubileusz 65lecia jego powstania i efektywnej działalności. Pierwszy Zarząd Koła ukonstytuował się w składzie: Prezes Józef Geremus, Łowczy Kazimierz Domański, sekretarz Henryk Jankowski. W początkowym składzie koło liczyło 10 członków. Zarząd Koła koła pracuje w następującym składzie: Prezes
Kol. Ryszard Niemczuk, Łowczy Kol. Antoni Piętal, Podłowczy: Kol. Edward Dobrucki, Skarbnik Kol. Grzegorz Szafrański, sekretarz Kol. Wojciech Grzegorz Piasecki. Obecnie Koło liczy 61 członków. Lista myśliwych Koła Łowieckiego „Łoś” w Trzebiatowie, którzy zasłużyli się swoim zaangażowaniem dla jego działalności, przyczyniając się do propagowania łowiectwa, ochrony zwierzyny, tradycji i zwyczajów łowieckich w społeczeństwie jest bardzo długa. Należą do nich m.in. koledzy: Janusz Barczak, Władysław Bernad, Tadeusz Bublijewski, Józef Dachowski, Kazimierz Domański, Lechosław Izdebski, Stanisław Konieczny, Zygmunt Marek, Bogdan Marek, Ludwik Urbański, Andrzej Spietelun, Aleksander
Bernad. Siedziba koła mieści się w Mirosławicach 15B, 72-320 Trzebiatów. W ramach obchodzonej w 1999 r., pięćdziesiątej rocznicy powstania KŁ „Łoś” w Trzebiatowie, członkowie oraz sympatycy i sponsorzy ufundowali sztandar. Gospodarując w łowisku, koło wybudowało centralny
magazyn pasz i karmy w Trzebiatowie, magazyny-paśniki w łowiskach 3 szt., paśniki 10 szt., ambony 63 szt., 8 poletek zaporowych, 12 stałych karmowisk, woliery szt 2. Przy powstaniu, koło dzierżawiło 15 tyś. ha terenów łowieckich i do dnia dzisiejszego areał ten w sposób zasadniczy nie uległ zmianie. Od kilkunastu lat członkowie Koła zaangażowali się w introdukcję bażanta na dzierżawionych obwodach. W latach 1974-1997 wyhodowano i wypuszczono w łowisko około 1300 sztuk bażantów. Wysiłki te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, populacja bażanta przeniosła się w inne tereny bądź wyginęła. W 1998 roku podjęto ponownie próbę wprowadzenia tego pięknego ptaka do łowiska. Do współpracy zachęcono również sąsiednie koła, wspólnie z nimi wyhodowano i przeniesiono w łowiska około 1500 sztuk bażantów. Tak pojmowane i uprawiane łowiectwo utrwala dobrą opinię o kole. Od wielu lat koło jest łowiecką wizytówką Gminy i Powiatu. Doszły wspólne prace społeczne przy budowie urządzeń łowieckich i zagospodarowaniu poletek, akcje społeczne, introdukcja bażantów, obecnie królików i kuropatw, działalność we władzach i organach PZŁ na szczeblu Okręgu. W dniu 10 września 2014 r. Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich Koło Łowieckie „Łoś“ w Trzebiatowie uhonorowane zostało odznaczeniem łowieckim „ZŁOM“, a w dniu 10 grudnia 2014 r Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia kolegom:
- Złoty Medal Zasługi Łowieckiej: Aleksander Bernad,
- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej - Edward Dobrucki, Ryszard Niemczuk, Mariusz Obertaniec, Grzegorz Szafrański, Piotr Sztuk,
- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej - Bogdan Łakomy, Wojciech Piasecki.
Okazją do wręczenia odznaczeń był uroczysty Jubileuszowy Bal Myśliwski zorganizowany w „Dworku Nad Regą“ w dniu 12 stycznia 2015 r.
Odznaczenia wręczone zostały przez Prezesa ORŁ w Szczecinie Kol. Zygmunta Leszczyńskiego. W Balu uczestniczyli zaproszeni goście, sympatycy łowiectwa, myśliwi, seniorzy łowiectwa, zaproszeni rolnicy z terenu działalnosci Koła. W miłej atmosferze bawiliśmy się do białego rana.

 


 

60 lecie KŁ MOCZARY w Szczecinie

 

  Na początku lat 50-tych spośród polujących myśliwych między innymi w „Szczecińskim Towarzystwie Łowieckim” zawiązała się dwunastoosobowa
tzw. grupa inicjatywna w składzie: Wójcik Tadeusz, Matyjaszkiewicz Czesław, Matyjaszkiewicz Walenty, Nowicki Sylwester, Pilewski Arkadiusz, Kisielnicki Jerzy, Odorowski Jan, Rejchert Romuald, Osuch Adam, Busz, Podlewski, Derenowski, która postawiła sobie za cel założenie nowego koła.
Inicjatorzy powołania nowego koła wybrali pierwszy zarząd w składzie: 
Odorowski Jan – prezes
Rejchert Romuald – łowczy 
Kisielnicki Jerzy – skarbnik
Wójcik Tadeusz – sekretarz.
Nowe Koło Łowieckie Nr. 5 w Szczecinie, w dniu 04.10.1954 r. otrzymało w dzierżawę dwa obwody łowieckie tj. obwód podmiejski Tanowo-Police -Jasienica oraz obwód 51 obecnie 115. Przyznanie obwodów łowieckich w dniu 04.10.1954 r. przyjęto za faktyczną datę powstania Koła, mimo wcześniejszej działalności łowieckiej skupionych w nim członków założycieli. Lata 50-te to początek tworzenia gospodarki na dzierżawionych obwodach, pierwsze zorganizowane wyjazdy na polowania zbiorowe, głównie na dziki i zające, ciężarowymi samochodami marki Lublin, często bez plandek. Wyjazdy indywidualne na polowania należały wówczas do rzadkości. Pozyskanie zwierzyny grubej było niewielkie. W 1955 r. w całym województwie pozyskano tylko 44 jelenie w tym 11 byków, 114 saren oraz 936 dzików i 5656 zajęcy. W dniu 22.02.1960 r. w związku z podjętą akcją uregulowań prawnych Koło łowieckie Nr 5 przyjęło nazwę “Moczary”. W tym samym czasie następuje zatwierdzenie statutu Koła przez Wojewódzką Radę Łowiecką. Natomiast w dniu 02.03.1960 r. Koło Łowieckie “Moczary” zostaje wpisane na str. 7 do Rejestru Kół Łowieckich Prezydium MRN w Szczecinie. Było to równoznaczne dzisiejszego nabyciem osobowości prawnej. W 1963 r. koło „Moczary” traci obwód podmiejski Tanowo – Jasienia – Police. Jednak już 1964 r. Zarząd Wojewódzki PZŁ wydał opinię pozytywną na wydzierżawienie nam obwodu nr 8 pod Gryficami (obecnie jet to obwód nr 34). W dniu 31.10.1964 r. podpisano umowę na dzierżawę tego obwodu pomiędzy Zjednoczeniem PGR a naszym Kołem reprezentowanym wówczas przez kol. Jerzego Kisielnickiego i Bronisława Kordylewskiego. Staraniem zarządu koło uzyskało trzeci obwód łowiecki nr 13 za Kamieniem Pomorskim. Jednak po kilku latach w dniu 01. 04. 1965 r. na podstawie decyzji PPRN w Kamieniu Pomorskim koło przyjmuje w posiadanie obwód łowiecki nr 24, później 29, a obecnie 57, jako scedowany przez dotychczasowego dzierżawcę koło łowieckie „Żubr” w zamian za obwód nr 13.

 

 

 

50-lecie KŁ GRZYWACZ Miedwie

  

  Koło Łowieckie „Grzywacz” Miedwie powstało we wrześniu 1965 r. Początkowo było to Wojskowe Koło Łowieckie powstałe w miejsce KŁ „Orlik”, po utworzeniu Garnizonu Wojskowego Miedwie w roku 1964. Założycielami Koła byli koledzy: Kpt. Bernard Nowicki, Kpt. Roman Rokosz, Kpt. Jerzy Kępka, oraz Konrad Gruszczyński, Jan Hendzel, Antoni Bednarek, Stanisław Szulc.
Obecnie koło jest kołem cywilnym i dzierżawi obwód nr 193 o powierzchni 11,712 ha z których pozyskuje zwierzynę łowną taką jak dziki, sarny, jelenie i zwierzynę drobną przyczyniając się do zmniejszania szkód wyrządzanych w uprawach zarówno gospodarzy indywidualnych jak i gospodarstw wielko obszarowych. Na przestrzeni lat zmieniały się również plany odstrzału i pozyskiwania zwierzyny począwszy od kilku sztuk zwierzyny grubej w latach siedemdziesiątych do kilkuset w obecnym okresie. Obwód dzierżawiony przez koło to tereny bardzo atrakcyjne ze względu na stan zwierzyny grubej i zwierzyny drobnej (głównie gęsi i kaczki). W kole poluje 42 myśliwych reprezentujących różne środowiska i grupy zawodowe połączonych wspólną pasją.
Łowisko należy do typowo polnych z tym, że niemal 40% powierzchni stanowi lustro jez. Miedwie i jez. Będgoszcz z niewielką częścią Puszczy Bukowej. Dominują jednak łąki oraz bardzo żyzne pola, na których uprawiane są głównie zboża, kukurydza oraz buraki cukrowe. To warunkuje skład i stan zwierzyny łownej. Członkowie koła poprawiają warunki bytowania zwierzyny poprzez budowę paśników, ustawianie lizawek solnych co powoduje minimalizowanie szkód w uprawach rolnych. W trakcie działalności koła zakupiono działkę pod budowę stanicy „GRZYWACZÓWKI”, gdzie odbywają się zebrania koła i zarządu, spotkania towarzyskie oraz bardzo cenione przez myśliwych biesiady myśliwskie. W skład obecnego
Zarządu Koła wchodzą;
prezes – Ksawery Nyks
łowczy – Tomasz Grubba
sekretarz – Zbigniew Huryń
skarbnik – Andrzej Zbroszczyk.
Zarząd ten pracuje na rzecz poprawy stanu łowiska oraz wizerunku samej idei myślistwa, za co w wyborach uzyskał wysoki mandat zaufania kolegów myśliwych i koledzy zostali wybrani na trzecią, kolejną kadencje. W dniu 19 września 2015 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 50-lecia powstania Koła „Grzywacz” w Bielkowie. Obchody rozpoczęto odsłonięciem na stanicy „Grzywaczówka” tablicy pamiątkowej oraz pomnika ku czci kolegów myśliwych, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. Poświęcenia pomnika dokonał Kapelan Myśliwych. Przy odsłonięciu pomnika obecni byli także przedstawiciele najwyższych władz samorządowych i Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego. Następnie ceremonię przeniesiono do Kościoła Parafialnego w miejscowości Bielkowo gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. Po mszy wszyscy zaproszeni goście udali się do świetlicy na dalszą część obchodów 50-lecia gdzie w towarzystwie lokalnych władz samorządowych oraz Okręgowych PZŁ dokonano wręczenia odznaczeń myśliwskich 11 myśliwym naszego Koła oraz okolicznościowych pamiątek i nagród. Po odegraniu sygnałów myśliwskich przez zaproszonych w tym celu sygnalistów, rozpoczęła się biesiada myśliwska do białego rana .

 

 


 

    [Do góry]