Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2014 jubileusze obchodziły następujące koła:

 

60-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "KNIEJA" W SZCZECINIE

 

  W dniu 16.08.2014 r. w Ośrodku Przyrodniczo-Łowieckim w Ciemniku odbyły się uroczystości związane z 60 rocznicą powstania Koła Łowieckiego „Knieja” w Szczecinie. Koło powstało w kwietniu 1954 roku, liczy obecnie 90 członków. Myśliwi z „KNIEI” prowadzą wzorcową gospodarkę łowiecką w oparciu o prawidła polskiego łowiectwa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody. Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie: nr 186 na terenie Nadleśnictwa Dobrzany i nr 108 na terenie Nadleśnictwa Resko o łącznej powierzchni 26 134 ha. Racjonalna gospodarka łowiecka doprowadziła do bardzo wysokich stanów zwierzyny. Pozyskanie zwierzyny plasuje Koło Łowieckie „KNIEJA” w Szczecinie na pierwszych lokatach ścisłej czołówki krajowej. Koło posiada również swój zespół sygnalistów myśliwskich „Dobrzański Złoty Szpon”, który reprezentuje Koło na licznych konkursach sygnalistów myśliwskich w Polsce, ponadto posiada drużynę strzelecką, która reprezentuje Koło na licznych zawodach strzeleckich. Swe sukcesy Koło zawdzięcza wyłącznie pracy swoich członków, którzy biorą czynny udział w uprawie poletek łowieckich, sadzeniu lasów czy budowie urządzeń łowieckich oraz współpracy z instytucjami samorządowymi i szkołami znajdującymi się na terenie obwodów dzierżawionych przez Koło. Za pracę i oddanie ojczystej przyrodzie Koło Łowieckie „KNIEJA” w Szczecinie jako pierwsze w okręgu Szczecińskim zostało odznaczone „ZŁOMEM” i „Medalem św. Huberta” - najwyższymi odznaczeniami łowieckimi w kraju. W skład zarządu Koła w dniu jubileuszu wchodzili: prezes – Łukasz Plaskacz, łowczy – Jan Bojko, podłowczy – Tadeusz Wierzbicki, skarbnik – Mariusz Maruszak oraz sekretarz – Radosław Lipka. Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest kol. Zbigniew Chudzik. Uroczystości obchodów 60-lecia rozpoczęto Mszą polową. Podczas uroczystości zaproszeni goście wręczali upominki i składali życzenia. Udekorowano zasłużonych członków odznaczeniami łowieckimi. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich uczestników na biesiadę myśliwską podczas której serwowano głównie dania z dziczyzny. 

   


 

65-lecie KŁ DĄB w Rogowie

  

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 225 „DĄB” w Rogowie zostało zawiązane w 1953roku w Rogowie przy Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Obecnie Koło liczy 41 członków i dzierżawi obwód łowiecki Nr 11 o pow. 10.227 ha na terenie graniczących ze sobą gmin: Świerzno, Karnice i Rewal w powiecie gryfickim. Na czele niezmiennego od wielu lat Zarządu Koła stoi Prezes Kol. Mirosław Surma. W skład Zarządu wchodzi Łowczy Koła, Kol. Eugeniusz Putyrski, V-ce Łowczy, Kol. Karol Ciszek, Skarbnik, Kol. Sylwester Borowski i Sekretarz, Andrzej Bień. W 2003 roku Koło obchodziło jubileusz 50-lecia i z tej okazji został ufundowany sztandar Koła, a Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. W 2013 roku obchodzono jubileusz 60-lecia Koła. Główne uroczystości jubileuszu Koła odbyły się w dniu 01 marca 2014 roku w Pogorzelicy w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „BAŻYNA” Nadleśnictwa Gryfice. Wśród zgromadzonych członków Koła z rodzinami nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych gmin i powiatu gryfickiego, Nadleśnictwa Gryfice, przedstawicieli ościennych Kół Łowieckich, firm zajmujących się obrotem zwierzyną łowna i organizacją polowań komercyjnych. Okręgową Radę Łowiecką w Szczecinie
reprezentował Kol. Zygmunt Leszczyński. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Koła i uroczystej mszy. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali Kol. Zygmunt Cichocki i Zbigniew Przewoźny. Kol. Zygmunt Leszczyński udekorował 12 członków Koła „Medalem za zasługi dla łowiectwa ziemi szczecińskiej”. Przed oficjalnymi wystąpieniami zaproszonych gości, Kol. Józef Potrawski przybliżył zgromadzonym historię Koła, a Kol. Krzysztof Paprzycki zobrazował to pokazem slajdów.
Uczestnicy uroczystości mieli okazję wykazać się wiedzą łowiecką , sprawnością i celnym okiem w licznych konkursach i quizach nad przebiegiem których czuwał Łowczy Koła Kol. Eugeniusz Putyrski. Delektując się tradycyjną kuchnią myśliwską w rytm zespołu muzycznego w bardzo miłej atmosferze, uczestnicy obchodów jubileuszu 60-lecia Koła bawili się do białego rana.

 

  

50-lecie WKŁ SŁONKA w Szczecinie


  

W dniu 3 marca 1964 roku powstało Wojskowe Koło Łowieckie Nr 272 w Szczecinie przy nieistniejącym już 41 Pułku Zmechanizowanym.
Koło posiada sztandar ufundowany przez Członków Koła w 2009 roku. Sztandar ten został wręczony na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich podczas obchodów Szczecińskich Dni Kultury Łowieckiej przez Prezesa Okregowej Rady Łowieckiej w Szczecinie. Poczet Sztandarowy wraz ze sztandarem bierze udział we wszystkich uroczystościach organizowanych zarówno przez Koło, jak i Zarząd Okręgowy PZŁ. Co pięć lat obchodzone są uroczyście kolejne jubileusze istnienia Koła z udziałem władz okręgowych PZŁ, przedstawicieli administracji samorządowej, Nadleśnictwa Trzebież oraz osobami współpracującymi z Kołem. Za aktywną działalność na rzecz Koła i Związku, Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ przyznała najbardziej wyróżniającym się członkom Koła 4 Srebrne i 9 Brązowych Medali Zasługi Łowieckiej. Ponadto Zarząd Okręgowy PZŁ odznaczył Koło oraz dwóch jego członków Medalami za Zasługi dla Łowiectwa na Ziemi Szczecińskiej. Jednym z przykładów kultywowania tradycji przez Koło jest rozpoczynanie każdego polowania zbiorowego zbiórką z udziałem sygnalisty a jego zakończenie pokotem z otrąbieniem upolowanej zwierzyny i ogłoszeniem Króla polowania. Aktualny stan Koła:
W dniu 31 marca 2014 roku Koło liczyło 33 członków macierzystych oraz 3 członków niemacierzystych.

Skład Zarządu:
Tadeusz Kosiński - Prezes
Kazimierz Sorko - Łowczy
Mirosław Kałużyński - Sekretarz
Jerzy Tarnowski - Skarbnik
Zdzisław Frąckiewicz - Podłowczy

 


 

50 lecie KŁ KANIA w Szczecinie

 

  Koło Łowieckie „KANIA” w Szczecinie powstało w 1964 r. Zostało założone przez byłych członków Koła Łowieckiego „MUFLON” w Trzebieży. W dniu 29 maja 1964 r. na Walnym Zgromadzeniu członków założycieli wybrano Zarząd w składzie: Jan Wasiukiewicz - prezes Zarządu, Zbigniew Kwiatkowski - łowczy, Teodor Wilczek - skarbnik, Antoni Kępa - sekretarz. Koło liczyło wtedy 18 członków i dzierżawiło obwód nr 70, który położony był w dwóch Gminach: Miasto i Gmina Police oraz Gmina Nowe Warpno. W następnym roku Zarząd koła wystąpił o uzyskanie drugiego obwodu i dzięki przychylności Zarządu Wojewódzkiego PZŁ uzyskano obwód nr 133, który położony był również w dwóch Gminach: Miasto i Gmina Gryfino i Gmina Bielice.
Po uroczystej Mszy wszyscy zebrani przeszli ulicami Trzebieży na plażę, gdzie na scenie przy plaży odbyła się uroczysta gala.
Podczas gali Koło Łowieckie „Kania” zostało odznaczone „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”. Odznaczeni zostali także nasi koledzy: Kolega Henryk Pasik – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Kolega Sławomir Woźniak – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Kolega Bogusław Bryczkowski – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Kolega Krzysztof Hałaburda – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

 


 

50-lecie KŁ DIANA w Szczecinie

  

Uroczyste obchody 50-cio lecia Koła Łowieckiego „Diana” odbyły się w dniu 24-10-2014 roku w Goleniowie. Obecnie KŁ „Diana” posiada dwa obwody: nr 154 o powierzchni 3278 ha i nr 151 o powierzchni 3065 ha na terenie Nadleśnictwa Łobez. Na dzień dzisiejszy koło liczy 32 członków.

 

 


 

    [Do góry]