Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2013 jubileusze obchodziły następujące koła:

 

65-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "JELEŃ" W SZCZECINIE

 

  Uroczyste obchody Jubileuszu 65 – lecia Koła odbyły się 28 września 2013 r., po kilkumiesięcznych przygotowaniach na terenie bazy łowieckiej koła w Sławoszewie. Punktualnie o godz. 12.00 uroczystego otwarcia dokonał prezes koła Józef Jarosławski witając licznie przybyłych gości, w tym przedstawicieli samorządów terenowych, szkół podstawowych z Dobrej, Rzędzin i Tanowa, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego z Tanowa, Zarządu Okręgowego PZŁ, Nadleśnictwa Trzebież, lokalnej społeczności, sąsiadujących kół łowieckich i kolegów myśliwych oraz licznie przybyłych ich rodzin. Prezes w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania koła oraz dotychczasowy dorobek. Kulminacyjnym punktem obchodów było nadanie i odznaczenie koła najwyższym odznaczeniem łowieckim jakim jest „ZŁOM”. Dekoracji dokonał Prezes ORŁ kol. Zygmunt Leszczyński oraz przedstawiciel Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ kol. Józef Serdyński. Bohaterami dnia byli również koledzy myśliwi, zwłaszcza najbardziej zasłużeni.
Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń łowieckich, dyplomów i nagród rzeczowych. Od znaczenia między innymi otrzymali:
Starosta Polic Pan Leszek Góździoł, Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież Antoni Michnowicz oraz koledzy myśliwi: Bronisław Kosiłko, Józef Jarosławski, Andrzej Pułanik, Zbigniew Boczek, Jan Sylwestrzak, Robert Janiak i Zbigniew Kuryło.
Dalszą część uroczystości wypełniły występy artystyczne wykonane przez dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Orderu Kawalera Uśmiechu z Tanowa. Repertuar podobał się gdyż dotyczył tematyki przyrodniczo-łowieckiej i długo był oklaskiwany. Natomiast zespół sygnalistów okręgu szczecińskiego zaprezentował nie tylko sygnały ale też przepiękną muzykę myśliwską. Była również zaprezentowana wystawa fotograficzna i trofeów łowieckich, obrazująca dorobek koła. Następnie myśliwi i zaproszeni goście rozpoczęli biesiadę myśliwską przy suto zastawionych stołach z degustacją przysmaków i potraw z dziczyzny, trwającą do późnych godzin wieczornych. Natomiast wspomnienia i opowiadania, szczególnie przy płonącym ognisku nie miały końca. Oprawę muzyczną dla chętnych do zabawy na powietrzu zapewnił zespół muzyczno – wokalny z wojskowego klubu „Mars” w Szczecinie.

   


 

65-lecie KŁ LIS w Łobzie

  

W pierwszą sobotę listopada 2013 roku przy leśnej wiacie KŁ „Lis” w Łobzie rozpoczęło się uroczyste polowanie Hubertowskie z okazji Jubileuszu 65 – lecia istnienia koła. Łowy miały tylko charakter symboliczny, gdyż po dosłownie kilku miotach wszyscy uczestnicy polowania przenieśli się do „Starego Młynu” w Tarnowie, gdzie miały miejsce Hubertowiny połączone z Jubileuszową imprezą. Organizatorzy imprezy (zarząd koła „Lis” w Łobzie) dołożyli wszelkich starań, aby obchody te miały jak najbardziej uroczysty charakter. Na stołach królowały dania z dziczyzny, a przedstawiciele zarządu wręczyli nagrody zasłużonym członkom koła. Pośród znamienitych gości i przedstawicieli lokalnych władz znaleźli się także redaktorzy TVP Szczecin, którzy towarzyszyli myśliwskiej braci przez cały dzień polowania. Tydzień później w telewizji ukazał się bardzo obszerny materiał z tej imprezy, promujący bardzo nasze tradycje i zwyczaje (ukazano ślubowanie myśliwskie, sygnały łowieckie, pokot z całym ceremoniałem wyboru króla polowania, itp.). Wszystkim członkom Koła Łowieckiego „Lis” gratulujemy wspaniałego jubileuszu.

 

  

 

 

65-lecie WKŁ nr 296 BAŻANT w Trzebiatowie


  

Wojskowe Koło łowieckie nr 296 „Bażant” w Trzebiatowie powstało 15.04.1948r.
Gospodaruje obecnie w jednym obwodzie nr 10 o powierzchni 11 214 ha w tym 1 584 ha to lasy. W kole poluje 72 myśliwych, na stażu jest 3 kandydatów. W 2013 r. koło obchodziło swoje 65 – lecie istnienia. Rok ten przepełniony był cyklicznymi imprezami myśliwskimi, które nakierowane były na upamiętnienie długoletnich tradycji koła. Obchody 65 – lecia rozpoczęto myśliwskim balem karnarałowym, w trakcie którego obdarowaliśmy wszystkie Panie słodką Walentynką. W czerwcu zorganizowaliśmy na Hubertówce piknik my-
śliwski na który zaprosiliśmy nasze rodziny. Wspaniała słoneczna pogoda pozwoliła miło spędzić czas przy przepięknej oprawie muzycznej. Kolejnym elementem obchodów były Hubertowiny nakierowane na polowanie oraz biesiadę myśliwską. Św. Hubert w tym dniu był łaskawy i obdarzył nas piękną pogodą, podkreślając szczególnie barwy jesieni. Obchody w intencji koła i myśliwych zakończyliśmy Mszą Świętą odprawioną w Trzebiatowskim Sanktuarium w dniu 17.11.2013 r. Mszę uświetniła muzyka myśliwska w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Gryf” oraz wystawa trofeów myśliwskich, które można było oglądać jeszcze przez okres dwóch tygodni. Rok ten był także rokiem 90 – lecia PZŁ w którego obchody byliśmy mocno zaangażowani, szczególnie w jego kulminacyjnym punkcie jakim była impreza zorganizowana w Płotach w ramach „Eko – Mix” 2013 r.

Kołem kieruje Zarząd w skład którego wchodzą:
Wiesław Utnicki – Prezes,
Zygmunt Leszczyński – Łowczy i jednocześnie Prezes
Okręgowej Rady Łowieckiej w Szczecinie,
Antoni Kamiński – Sekretarz
Andrzej Brzózka – Skarbnik

 


 

60-lecie WKŁ nr 263 ORZEŁ w Świnoujściu

 

    W 2013 roku WKŁ „Orzeł” w Świnoujściu obchodziło jubileusz 60 – lecia swojego istnienia. W roku 1953 grupa pasjonatów – marynarzy wojennych utworzyła koło łowieckie o numerze 263. Dziś już nie ma w gronie żyjących żadnego z założycieli koła „Orzeł”, ale koło to, jedyne na zachodnim wybrzeżu aż po Ustkę, od zarania swego istnienia związane z tym pięknym i trochę romantycznym rodzajem wojsk, funkcjonuje do dziś.
Obchody rocznicowe myśliwi „Orła” wraz z rodzinami, przyjaciółmi i sympatykami koła rozpoczęli festynem myśliwskim w sobotę 24 sierpnia na terenie stanicy myśliwskiej zwanej „Zielonym Domkiem” położonej wśród lasów obok miejscowości Zabierzewo. Podczas obchodów odsłonięto obeliski wykonane na bazie dwu okazałych głazów narzutowych z wyrytymi na nich napisami. Jeden – na śródleśnej polanie z wyrazami hołdu dla Zachodniopomorskiej Kniei i Ludzi Lasu, drugi – na terenie stanicy, ku pamięci tych „Orłów” które szybują już w bezkresnych, niebiańskich przestworzach. W sobotę 19 października myśliwi „Orła” wraz z żonami i zaproszonymi gośćmi bawili się do rana na Myśliwskim Balu Jubileuszowym na terenie „Interferie” SPA w Świnoujściu. Nastrojowa dekoracja sali, wykonana przez młodych myśliwych „Orła” pod kierownictwem niezawodnej w takich sytuacjach Pani Małgosi Kmieć, nawiązywała do atmosfery lasu, jego uroku i tajemniczego piękna. Tradycyjne uroczyste „Polowanie Hubertowskie” w dniu 2.11.2013 jubileuszowego roku zakończyło obchody 60 rocznicy utworzenia kolejnego z kół łowieckich na Ziemi Szczecińskiej, ale jedynego wojskowego, związanego z Marynarką Wojenną. Mamy nadzieję, iż nadchodzące lata zapiszą kolejne barw ne strony historii świnoujskich „Orłów”, że św. Hubert będzie nas miał pod swoją opieką i będzie dla koła łaskawy.
WKŁ „Orzeł” liczy aktualnie 80 członków, staż odbywa w nim 5 młodych adeptów łowiectwa. Koło prowadzi gospodarkę hodowlano – łowiecką na dwu obwodach o łącznej powierzchni około 15 000 hektarów, położonych w kompleksie Puszczy Goleniowskiej.
Działalnością koła kieruje 6-osobowy zarząd w składzie :
Jerzy Czobodziński – prezes, Jarosław Brzezowski – łowczy, Jacek Gidokeit i Zbigniew Niedziałek – podłowczowie, Maciej Koput – skarbnik i Józef Kamiński – sekretarz.

 

 

 


 

60-lecie KŁ ŻUBR w Szczecinie

 

       W 2013 roku KŁ „ŻUBR” w Szczecinie obchodziło 60 rocznicę powstania. Terminarz obchodów zapoczątkowało uroczyste Walne Zgromadzenie członów koła, które odbyło się na początku roku. W dniu 10.11.2013 roku odbyły się główne uroczystości zapoczątkowane mszą w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w RESKU. Mszę celebrowali ks. Mirosław Socha oraz kapelan myśliwych okręgu szczecińskiego ks. Jacek Fabiszak. W pięknie udekorowanym elementami łowieckimi kościele we mszy uczestniczyli myśliwi i ich rodziny, zaproszeni goście i mieszkańcy Reska. 

Wśród zaproszonych gości byli: prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Szczecinie kol. Zygmunt Leszczyński, przedstawiciel Nadleśnictwa Resko - Bogdan Kostecki, burmistrz Miasta
i Gminy Resko - Arkadziusz Czerwiński, przedstawiciele sąsiadujących kół łowieckich (Knieja - Resko i Knieja - Szczecin).
W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy naszego koła oraz zaprzyjaźnionego KŁ „Krzyżowka” w Sierpcu. Podczas mszy sygnały myśliwskie wykonywali młodzi członkowie naszego koła. Po Mszy św. uroczystości zostały przeniesione do Łabunia Wielkiego na teren nowo powstałej hubertówki koła. Na placu przed hubertówką wygłoszono okolicznościowe mowy. Prezes ORŁ w Szczecinie Kol. Zygmunt Leszczyńki udekorował odznaczeniami łowieckimi zasłużonych myśliwych oraz burmistrza Reska Pana Arkadiusza Czerwińskiego. 

Brązowy medal Zasługi Łowieckiej otrzymała Kol. Barbara Wojnicz.

Medale Za Zasługi dla Łowiectwa na Ziemi Szczecińskiej otrzymali Koledzy:
Grzegorz Matławski, Janusz Łazar, Andrzej Wójcik, Waldemar Dziaczek, Andrzej Hagno, Stanisław Daśko, Krzysztof Gładki, Andrzej Ornowski.

Po części oficjalnej dokonano otwarcia hubertówki w której odbył się „Bal Hubertowski”. W balu uczestniczyli zaproszeni gości oraz myśliwi wraz z rodzinami. Impreza zakończyła się późnym wieczorem.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zubr.szczecin.pl

             

 

 


 

50-Lecie KŁ TUMAK w Świnoujściu

 

      24 sierpnia 2013 roku Koło Łowieckie „Tumak” w Świnoujściu obchodziło swoje półwiecze. Okazja do świętowania była podwójna, bowiem jubileusz ten zbiegł się z otwarciem nowej siedziby Koła w Dargobądzu k. Wolina. Wszakże historia „Tumaka” ma swój początek w Świnoujściu i przez wiele lat była związana z PPDiUR „Odra”. Tam też zawiązała się grupa inicjatywna, której celem
było założenie „przyzakładowego” koła łowieckiego. Na początku 1963 r. udało się ten zamiar zrealizować. Sprzyjał temu fakt, iż w związku z likwidacją jednego z istniejących już kół zwolniły się atrakcyjne tereny łowieckie na wyspie Wolin. Początki KŁ „Tumak” były trudne, łowiska piękne, ale ubogie w zwierzynę. Dopiero kilkuletnia praca myśliwych sprawiła, że w obwodzie zaczęto coraz częściej spotykać dziki, jelenie i sarny. Z biegiem lat stany zwierzyny wzrastały. Stan liczebny Koła też szybko wzrastał, aby osiągnąć po la-
tach niemal setkę. W ciągu pięćdziesięciu lat wiele się jednak zmieniło. Ze Świnoujściem formalnych związków Koło od dawna już nie ma. Ze względów historycznych i sentymentalnych Świnoujście w nazwie Koła pozostało nadal. Jubileusz 50 lecia był okazją do refleksji nad tym, co szczególnie utkwiło nam w pamięci, a zwłaszcza do wspomnienia nazwisk wielu wspaniałych i oddanych łowiectwu
ludzi, których wśród nas już nie ma. Oficjalne uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą świętą w warnowskim kościele. Przy dźwiękach sygnałów myśliwskich celebrowali ją księża: Tomasz Kuryłowicz i Jacek Fabiszak.
Kolejnym etapem uroczystości były oficjalne wystąpienia zaproszonych gości oraz wręczenie medali i odznak łowieckich zasłużonym dla Koła myśliwym. Kulminacyjnym punktem uroczystości było otwarcie nowego domu myśliwskiego - obiektu na miarę XXI w. – który będzie pełnił też funkcje związane z edukacją łowiecko – przyrodniczą dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości.
W obchodach 50 – lecia Koła Łowieckiego „Tumak” uczestniczyło wielu oficjalnych gości. Wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wolin, kierownictwa Nadleśnictwa Międzyzdroje i zarządów zaprzyjaźnionych kół łowieckich.
Dążąc do upamiętnienia tak uroczystego spotkania, przedstawiciele władz lokalnych, łowieckich oraz koła posadzili przy „Nowej Zagrodzie” kilka pamiątkowych dębów. Pozostałą część tego wyjątkowo pogodnego dnia wypełniły niekończące się wspomnienia o Kole i łowiectwie, ale już w bardziej rodzinnym i kameralnym gronie.

 

 


 

50-Lecie KŁ LEŚNIK w Goleniowie

 

       Koło powstało w 1963 roku. Założycielami koła byli koledzy: Kazimierz Maślak, Edward Smoczek, Leon Kierys, Józef Szwed, Władysław Karp, Edward Owczarek, Franciszek Tatar i Czesław Gawiński. Koledzy na swoim pierwszym spotkaniu przyjęli nazwę Koło Łowieckie „LEŚNIK” w Goleniowie. Pierwszym prezesem Koła był kol. Edward Smoczek. Obecnie Koło nasze zrzesza 26 członków macierzystych i 2 niemacierzystych. Gospodaruje na obwodzie łowieckim nr 113 o powierzchni 7286 ha w tym powierzchnia gruntów
leśnych 4637 ha. Obwód łowiecki położony jest na terenie Nadleśnictwa Goleniów w Puszczy Goleniowskiej. Obecny Zarząd Koła od kilku lat pracuje w niezmienionym składzie:
prezes Franciszek Tatar, łowczy Stanisław Bogumił, podłowczy Jan Żebiełowicz, sekretarz Stanisław Surma, skarbnik An-
toni Rakowski. Kol. Franciszek Tatar był jednym z założycieli naszego Koła gdzie na początku pełnił funkcje skarbnika a obecnie jest prezesem Koła.
W dni 29 czerwca 2013 roku obchodziliśmy 50 – lecie KŁ. Uroczystości jubileuszowe odbyły się na terenie szkółki leśnej
Nadleśnictwa Goleniów. W uroczystości brali udział zaproszeni goście oraz myśliwi z rodzinami. Po uroczystej Mszy św. którą odprawił Proboszcz Parafii w Krępsku łowczy Koła witając zaproszonych gości przedstawił krótką historię Koła. Od zaproszonych gości otrzymaliśmy szereg podziękowań a Z – ca Prezesa ORŁ kol. Piotr Kmet odznaczył Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej kol. Franciszka Tatara i kol. Stanisława Bogumiła, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej kol. Antoniego Rakowskiego, kol. Jana Wawrzyńczyka, kol. Jana Żębiełowicza natomiast medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej” kol. Marka Bińka, kol. Jacka Łąckiego. kol. Bogusza Nadolskiego i kol. Eugeniusza Zubkę. Po oficjalnej części odbył się piknik myśliwski. Zabawa trwała do rana.

 

 


 

 


    [Do góry]