Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2011 jubileusze obchodziły następujące koła:

 

65-LECIE SZCZECIŃSKIEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO „BÓR”

 

  W 1946 roku powstało Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie jako pierwsze koło łowieckie na Pomorzu Zachodnim po powrocie tych ziem do Macierzy. W 1952 roku koło zostało przemianowane na Szczecińskie Koło Łowieckie nr 1, a w kilka lat później przyjęło nazwę Szczecińskie Koło Łowieckie „Bór”.   Obecnie Szczecińskie Koło Łowieckie „Bór” dzierżawi 2 obwody, pierwszy na terenie Nadleśnictwa Trzebież w okolicach Nowego Warpna, drugi w Nadleśnictwie Myślibórz niedaleko Pyrzyc. W Kole poluje już trzecie pokolenie – wnukowie myśliwych- założycieli Koła, m.in. kol. Artur Turzański i kol. Hubert Łaskawiec.

  Struktura pozyskania zwierzyny zmieniła się zupełnie od czasów lat sześćdziesiątych, w których jeszcze pozyskiwano sporo zajęcy a znacznie mniej zwierzyny grubej. Na zające nie polujemy już dobre kilkanaście lat, a pozyskanie zwierzyny płowej i czarnej niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie i systematycznie nadal rośnie. Co więcej, w obwodzie 263 od wielu już lat zadomowiły się jelenie, których tam przedtem nie było.  W obu obwodach odbywają się piękne rykowiska i co roku pozyskiwane są kapitalne medalowe byki. Prawidłowa gospodarka Koła przynosi efekty. Odstąpiono od dewizowych polowań na jelenie byki  i sarny kozły. Z konieczności dla pokrycia kosztów wysokich odszkodowań organizuje się 2-3 dewizowe polowania zbiorowe. W kole zaplanowano do pozyskania w bieżącym sezonie 106 jeleni, 6 danieli, 415 dzików oraz 126 saren. Na każdym z obwodów znajdują się modernizowane na bieżąco stanice myśliwskie.

  Koło zostało odznaczone najwyższym łowieckim odznaczeniem - Złomem. 2 członków Koła również zostało wyróżnionych tym odznaczeniem, a wielu Kolegów posiada pozostałe odznaczenia łowieckie.  Zarząd Koła Łowieckiego „Bór” w Szczecinie – prezes Jarosław Zygała, łowczy Hubert Łaskawiec, skarbnik Waldemar Dobryłko, podłowczowie obwodów Tadeusz Szyszyło i Stanisław Podskalny oraz sekretarz Michał Rawluk zostali niedawno wybrani w niezmienionym składzie na następną kadencję. 

  W jubileuszowym 2011 roku obchody rozpoczęto wystawą Koła na V Szczecińskich Dniach Kultury Łowieckiej, następnie zawodami strzeleckimi z okazji 65 lecia Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”, uroczystym Polowaniem Hubertowskim oraz Balem Myśliwskim. Działalność Koła można podsumować takim oto zdaniem:

  Jeżeli wciąż możemy cieszyć się knieją, obfitością zwierzyny i rozsądnym z niej korzystaniem, to wciąż mamy dobre czasy!

 


 

65 -  lecie Koła Łowieckiego "SZARAK" Szczecin

  W dniu 05.11.2011r. Koło Łowieckie "SZARAK" Szczecin obchodziło swój jubileusz - 65 lat istnienia. 
W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo- Łowieckiej "Kotlinka" należącym do Koła w m. Stepnica odbyła się uroczystość z tej okazji. Po zakończonym polowaniu hubertowskim prezes Koła kol. Wiesław Kulpa powitał zaproszonych gości i przedstawił rys historyczny. Podziękował wszystkim członkom za pracę społeczną obecnych i minionych pokoleń, która to doprowadziła Koło do aktualnego stanu i wizerunku.
Z okazji jubileuszu odsłonięto tablicę pamiątkową a dokonał tego jeden z najstarszych członków Koła, były wieloletni prezes kol. Wiesław Sadowski.
Z zaproszonych gości głos zabrali : pani Jolanta Jędrzejowska dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stepnicy - podziękowała za wieloletnią i owocną współpracę z młodzieżą, pan Andrzej Wyganowski wójt gminy Stepnica - wysoko oceniając działalność Koła wśród innych z terenu gminy Stepnica, pan Piotr Kmet Nadleśniczy Nadleśnictwa Goleniów dziękując za aktywność w organizowanych przez nadleśnictwo konkursach plastycznych dla młodzieży szkolnej oraz dobrą współpracę w dziedzinie gospodarki łowieckiej. 
Prezes Koła zaprosił wszystkich obecnych na wspólną biesiadę myśliwską na której daniem głównym był pieczony dzik. Każdy uczestnik biesiady otrzymał paczkę z kiełbasą z dzika "na drogę" lub "dla żony". 
Impreza trwała.....następna za pięć lat - a to już siedemdziesiątka 

 

 55-lecie Koła Łowieckiego Rogacz w Węgorzynie


  Koło Łowieckie "Rogacz" w Węgorzynie powstało w 1956 roku. Obecnie zrzesza 59 członków. Gospodarkę łowiecką prowadzi na obwodzie nr 149 o powierzchni 13164 ha. Obwód zaliczany jest do obwodów leśnych. 
Za gospodarkę łowiecką odpowiada Zarząd Koła w składzie: Prezes - Kol. Jan Buchwał, Łowczy - Kol. Marian Kopka, Skarbnik - Kol. Dariusz Barczewski, Sekretarz - Kol. Anita Giłka. 
Obchody 55-lecia Koła Łowieckiego "Rogacz" w Węgorzynie odbyły się 12 listopada 2011 roku - polowanie "Hubertowskie" i 14 stycznia 2012 roku - bal myśliwski. Uroczystości z 12 listopada 2011 roku rozpoczęły się Mszą Hubertowską w Kościele filialnym pod wezwaniem Św. Józefa w Boninie, odprawioną przez proboszcza, ks. Jerzego Tyrpa. Na polowanie Hubertowskie zostali zaproszeni przedstawiciele sąsiednich kół łowieckich, ZO PZŁ w Szczecinie oraz Szczecińskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. Łowy prowadził Łowczy Koła Kol. Marian Kopka wraz z synem Kol. Krzysztofem Kopka. W polowaniu uczestniczyło 39 myśliwych, 9 naganiaczy i 10 psów myśliwskich oraz 3 sygnalistów. Święty Hubert dał okazały pokot w postaci 1 łani, 1 cielaka i 5 dzików. Królem polowania został Kol. Czesław Romaniuk (1 łania i 1 cielak), wicekrólem Kol. Adam Szulc (1 dzik). Odznaczono nie tylko króla i wicekróla polowania, ale też króla pudlarzy. Po pokocie, przy obficie zastawionym stole był czas na koleżeńskie rozmowy. 
Dalsze uroczystości związane z jubileuszem 55 - lecia odbyły się 14 stycznia 2012 roku na balu myśliwskim w ośrodku agroturystycznym "Młyn Nad Starą Regą" w Tarnowie. Był to historyczny moment zarówno dla Koła, jak i myśliwych. Nastąpiło wręczenie uzyskanych w 2011 roku odznaczeń łowieckich przez członka Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Szczecinie Kol. Józefa Serdyńskiego i członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Szczecinie Kol. Wiesława Rymszewicza. Nastąpiło udekorowanie sztandaru Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej dla Koła oraz wręczono odznaczenia zasłużonym myśliwym (dwa złote, jeden srebrny i pięć brązowych medali). Na bal zostali zaproszeni przedstawiciele władz powiatu, gmin, leśniczowie leśnictw na których terenie znajduje się obwód łowiecki nr 149, przedstawiciele ZO PZŁ w Szczecinie, Szczecińskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Zarząd Koła Łowieckiego "Lis" w Łobzie. Na jubileusz został opracowany okolicznościowy znaczek. 

 


60-lecie WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 222 "DUBLET"


   W dniu 05.11.2011r. na terenie obwodu łowieckiego 290 Myślibórz województwo zachodniopomorskie odbył się jubileusz 60-lecia WKŁ "Dublet". Jest to jedno z większych kół łowieckich w Szczecinie założone w 1951 przez żołnierzy 5 Pułku Saperów .
Obecnie liczy ono 81 członków w tym 57 selekcjonerów.
W skład Zarządu wchodzą:
Prezes-Tadeusz ZAGICZEK
Łowczy- Zbigniew PAŃKA
Podłowczy-Tadeusz ZDUŃCZUK
Podłowczy-Norbert NOWAK
Sekretarz-Mirosław RADWAN
Skarbnik-Sebastian BRYŚ
WKŁ "Dublet" gospodaruje na dwóch obwodach 195-Gryfino i 290- Myślibórz o łącznej powierzchni- 17448 hektarów w tym 8625 hektarów powierzchni leśnej. Posiada 1 własną bazę myśliwską w obwodzie 290- Myślibórz.
Pozyskanie zwierzyny w sezonie łowieckim 2010/11 wynosiło ;
Jeleni 102szt (w tym 35 byków)
Sarny 194 szt. ( w tym 84 kozły)
Dziki 380 szt.

Obchody 60 -lecia WKŁ "Dublet" rozpoczęły się polowaniem " Hubertowskim " w obwodzie łowieckim 290-Myślibórz podczas, którego królem polowania został kol. Lesław NOWAK, V-ce królem polowania kol. Tadeusz WOLAŃSKI, królem pudlarzy kol. Józef HAWRYSZKÓW. Kolejna częścią uroczystości był bal myśliwski w remizie strażackiej w Boleszkowicach , podczas której Prezes koła Tadeusz ZAGICZEK z Podłowczym Tadeuszem ZDUŃCZUKIEM wręczyli złoty medal Zasługi Łowieckiej dla kol. Tadeusz MAJZNER oraz brązowy medal Zasługi Łowieckiej dla kol. Jerzy BODYŃSKI. Nadano także pamiątkowe noże myśliwskie dla zasłużonych myśliwych w Kole oraz upominki okolicznościowe dla członków koła . 
W balu myśliwski uczestniczyło 80 osób w tym wójt Gminy Boleszkowice, zabawa trwała do samego rana obwicie zastawionych stołach i przy dobrej muzyce.

 45 lat KŁ DANIEL w Stargardzie Szczecińskim  Koło gospodaruje a dwóch polnych obwodach o łącznej powierzchni 12 40 5ha. Obwód leżący w dorzeczu rzeki Iny, płynącej jego środkiem charakteryzuje się mozaikowatością terenu, poprzecinaną mnóstwem kompleksów leśnych, zaś drugi obwód swój urok zawdzięcza północnej granicy, wytyczonej brzegiem jeziora Miedwie. Dominuje czarny zwierz, bytują jelenie, sarny oraz zwierzyna drobna. Na obwodach stoi łącznie 39 ambon.

Koło liczy 37 członków, w skład Zarządu wchodzi 7 osób. Przez wzgląd na średnią wieku jest to jeden z najmłodszych Zarządów Kół w Polskim Związku Łowieckim.

Od 2001roku Koło dysponuje strzelnicą umożliwiającą podnoszenie umiejętności strzeleckich zarówno członków Koła, jak również zaprzyjaźnionych myśliwych z sąsiednich Kół.

Tuż przy strzelnicy decyzją Walnego Zgromadzenia i dzięki zaangażowaniu wszystkich członków Koła stoi stanica myśliwska. Jej fundament stanowi przedwojenny bunkier, odkopany w zeszłym roku. Obok stanicy, ku pamięci zmarłych kolegów postawiono obelisk.

Obchody 45-lecia KŁ „DANIEL” w Stargardzie Szczecińskim rozpoczęto porannym polowaniem hubertowskim, prowadzonych przez Łowczego Koła Kol. Krzysztofa Sawickiego. Polowanie zakończono w okolicach południa, by myśliwi na spokojnie mogli przygotować się do uroczystej części obchodów, która miała miejsce w Klubie Piccolo w Stargardzie Szczecińskim w godzinach wieczornych. Prowadził ją Prezes Koła, Kol. Franciszek Błaszak.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym Myśliwym, szczególnymi owacjami nagrodzono ostatniego żyjącego, i wciąż czynnego łowiecko Założyciela Koła, Kol. Antoniego Strakszysa seniora, świętującego nie tylko 45-lecie istnienia Koła, ale także swoje 50-lecie przynależności do PZŁ.

Na uroczystości obecni byli włodarze miasta, przedstawiciele ZO i ZG PZŁ, nadleśnictwa, biura polowań współpracujące z Kołem i wielu innych, szacownych gości. Gratulacjom i przemowom nie było końca. Uroczystości zakończono balem, który trwał do późnych godzin nocnych.

 

50 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŻUBR” W KAMIENIU POMORSKIM
1961-2011


  We wrześniu 1961 roku w rejestrze ówczesnego Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Szczecinie pojawiło się nowe koło łowieckie . Powstało z podziału jedynego działającego na terenie powiatu kamieńskiego koła Nr 1,a był to powiat bardzo rozległy więc tereny łowieckie sięgały od Przybiernowa do morza. Koło „matka” przyjęło nazwę „Jeleń”, a nowopowstałe ,którego statut podpisało 20 członków założycieli przyjęło nazwę „Żubr”. Początkowo koło prowadziło gospodarkę łowiecką na dwóch obwodach - Nr 17 blisko Kamienia Pomorskiego i Nr 24 między Golczewem i Wysoką Kamieńską. W 1965 roku dokonano zamiany z kołem „Moczary” obwodu Nr 24 na Nr 13 sąsiadujący z obwodem Nr 17,a po utracie przez poprzednich gospodarzy obwodu nr 20,otrzymało go nasze koło. W ten sposób ściśle przylegające do siebie obwody miały razem 16176 hektarów w tym 4663 ha lasów. Warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej dla myśliwych w większości zamieszkałych w Kamieniu i okolicznych wsiach doskonałe, tylko że obwody były ubogie w zwierzynę grubą i pozbawione urządzeń łowieckich szczególnie obwód Nr 20. Dzięki założeniu w każdym obwodzie poletek łowieckich produkcyjno-zgryzowych poprawiła się statystyka pogłowia i pozyskania dzika, a z czasem i jelenia. Przez wiele lat wysokie były stany zająca i kuropatwy, natomiast kilkakrotne zasiedlanie bażantów nie przyniosło spodziewanych efektów. Zające przez kilka lat były nawet odławiane na eksport ,zajęcze polowania do schyłku lat 80-tych kończyły się kilkudziesięcioma „kotami”. Ostatni zając padł na polowaniu leśnym w 1999 roku, ale dzisiaj pomału odradza się ten sympatyczny „drobny zwierz”. Spotykamy go w naszym łowisku coraz częściej i uchylamy kapelusza! W 1998 roku koło otrzymało dodatkowo 2533 hektary z obwodu wydzielonego i tereny byłego lotniska Śniatowo - teren wybitnie polny i „szkodorodny”, bo sąsiadujący z obfitującymi w dziki i jelenie Bagnami Rozwarowskimi, ten liczący prawie 19 tyś. ha obwód nosi obecnie Nr 36 i jest naszą dumą. Poluje w naszym kole 76 myśliwych w tym 3 niemacierzystych, a uprawnienia selekcjonerskie posiada 44 macierzystych i 3 niemacierzystych. 

Posiadamy dwóch instruktorów strzelectwa, jednego lektora kynologii i jednego asystenta kynologicznego.

W roku 2001 z okazji 40-lecia koła członkowie ufundowali sztandar ,a na 45-lecie wszyscy otrzymali galowe ubrania myśliwskie. Począwszy od 25-lecia każdą okazję wykorzystywano by upamiętnić obchody medalionem i znaczkiem do kapelusza, a łowisko wzbogacić o nowe urządzenia łowieckie. Dzisiaj koło posiada 14 ha poletek,228 ambon i 14 paśników oraz liczne buchtowiska, dwa punkty skupu dziczyzny prowadzone przez przeszkolonych w ocenie tusz kole
gów oraz własną „bonanzę” i piękną Hubertówkę, która z okazji obchodów 50 -lecia koła została 
odnowiona oraz postawiono pamiątkowy obelisk. 
Uroczyste obchody 50-lecia koła rozpoczęły się 11 listopada polowaniem Hubertowskim z udziałem myśliwych z naszego koła oraz gośćmi z innych kół razem 54 nemrodów gotowych polować choćby do zmroku. Niestety łowczy i prezes koła sprawnie prowadząc polowanie zakończyli je po trzech miotach i mimo, że knieja rozbrzmiewała licznymi strzałami i częściej „Pan Bóg kule nosił” to jednak w pokocie na Hubertówce legły dwie łanie, dwa cielaki, koza i mikita. Dziki tym razem obchodziły Huberta w innych stronach. Królem polowania został kolega 
Krzysztof Walczak, vice-królem kolega Leszek Stogowski a królem pudlarzy wielokrotny król polowań i świetny strzelec Janek Jarmołowicz. Sobota 12 listopada 2011 roku na długo pozostanie w pamięci członków koła „Żubr” i to na pewno nie ze względu na bardzo udany bal 50 ciolecia. Nasze koło z okazji tak pięknego jubileuszu zostało uhonorowane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich ZŁOTYM MEDALEM ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ,a członek założyciel koła kolega Eugeniusz Wójcik otrzymał Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej i 19 kolegów Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Sztandar koła udekorował przy dźwiękach rogów myśliwskich zespołu „GRYF” Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Kol.Zygmunt Leszczyński, a potem wręczył kolejne odznaczenia wyróżnionym. 
A potem już tylko bal niemal do bladego świtu przy dźwiękach wspaniale grającego zespołu muzycznego z Gryfic. Część rozrywkową z fantazją przygotowali młodzi myśliwi. Były konkursy dla pań i panów, ale najwięcej było przy nich zabawy dla kibiców. By zabawa była przednia nie mogło być w niej przegranych i tak też było, nikt nie odszedł bez nagrody. A odchodzono do suto zastawionych dziczyzną stołów i wszelkiego jadła przygotowanego przez panie i młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im St.Staszica w Kamieniu-Technikum Gastronomicznego. Nawet najpiękniejszy jubileusz musi się skończyć ,ale przyjdą następne na które trzebajuż teraz pracować. Nasze piękne i zasobne łowisko jest warte każdego trudu by Je zachować w jak najpiękniejszym stanie.
Nad gospodarką koła sprawuje pieczę Zarząd Koła w składzie:
Prezes –Władysław Bratek
Łowczy-Zbigniew Wojcieszek
Sekretarz –Zbigniew Dziurbas
Skarbnik –Aleksander Germanowicz
Mając do pomocy trzech gospodarzy łowisk i resztę zdolnych do pracy kolegów.

Pozyskanie roczne zwierzyny grubej kształtuje się średnio na poziomie 600 sztuk, w niemal 95 % pozyskiwanych na polowaniach indywidualnych. Naturalnie prowadzone są polowania komercyjne od 1986 roku, zarówno indywidualne jak i zbiorowe pozwalające kołu pokrywać rosnące szkody łowieckie i oddalić widmo bankructwa. 


                                                                                                                        tekst:  Janusz Walter

 


         [Do góry]