Gatunki chronione

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 26 września 2001 r.

w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów.

(Dz. U. Nr 130, poz. 1456)

Na podstawie art. 27c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową częściową, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. W stosunku do rodzimych dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową stosuje się zakazy określone w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej "ustawą".

§ 4. W stosunku do rodzimych dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową ścisłą stosuje się odstępstwa od zakazów określone w art. 27b ust. 2 pkt 1-6 ustawy.

§ 5. W stosunku do rodzimych dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową częściową stosuje się odstępstwa od zakazów określone w art. 27b ust. 2 ustawy.

§ 6. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, dla których ustalane są granice miejsc rozrodu i regularnego przebywania oraz terminy ochrony tych miejsc, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Tokarczuk

 1

LISTA GATUNKÓW ZWIERZĄT RODZIMYCH DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ GATUNKOWĄ ŚCISŁĄ*

PIJAWKI

HIRUDINEA

PIJAWKI SZCZĘKOWE

GNATHOBDELLIDA

pijawkowate

Hirudinidae

pijawka lekarska

Hirudo medicinalis

PAJĘCZAKI

ARACHNIDA

PAJĄKI

ARANEIDA

krzyżakowate

Araneidae

tygrzyk paskowany

Argiope bruennichi

gryzielowate - wszystkie gatunki

Atypidae

poskoczowate

Eresidae

poskocz krasny

Eresus niger

osnuwikowate

Linyphidae

**

Bathyphantes eumenis

**

Leptyhyphantes pulcher

pająki skaczące

Salticidae

skakun

Phylaeus chrysops

OWADY

INSECTA

WAŻKI

ODONATA

żagnicowate

Aeschnidae

żagnica północna

Aeschna coerulea

żagnica zielona

Aeschna viridis

łątkowate

Coenagrionidae

łątka turzycowa

Coenagrion ornatum

iglica mała

Nehalennia speciosa

szklarkowate

Corduliidae

miedziopierś górska

Somatochlora alpestris

gadziogłówkowate

Gomphidae

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

gadziogłówka zółtonoga

Stylurus flavipes

pałątkowate

Lestidae

straszka północna

Sympecma braueri

ważkowate

Libellulidae

zalotka białoczelna

Leucorrhinia albifrons

zalotka spłaszczona

Leucorrhinia caudalis

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

MODLISZKI

MANTODEA

modliszkowate

Mantidae

modliszka zwyczajna

Mantis religiosa

PROSTOSKRZYDŁE

ORTHOPTERA

pasikonikowate

Tettigoniidae

stepówka

Gampsocleis glabra

CHRZĄSZCZE

COLEOPTERA

bogatkowate

Buprestidae

bogatek wspaniały

Buprestis splendens

biegaczowate

Carabidae

tęczniki - wszystkie gatunki

Calosoma sp.

biegacze - wszystkie gatunki

Carabus sp.

kózkowate

Cerambycidae

kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

kozioróg bukowiec

Cerambyx scopolii

borodziej próchnik

Ergates faber

sichrawa karpacka

Gaurotes excellens

zgrzypik twardokrywka

Lamia textor

**

Leioderus kollari

zmorsznik

Leptura thoracica

**

Pseudogaurotina excellens

purpurówka Kaehlera

Purpuricenus kaehleri

nadobnica alpejska

Rosalia alpina

łucznik

Stenocorus meridianus

gracz

Tragosoma depsarium

zgniotkowate

Cucujidae

zgniotek cynobrowy

Cucujus cinnaberinus

zgniotek szkarłatny

Cucujus haematodes

pływakowate

Dytiscidae

pływak szerokobrzegi

Dytiscus latissimus

**

Graphoderus bilineatus

**

Melandryidae

**

Phryganophilus ruficollis

**

Pythidae

**

Pytho kolwensis

**

Rhysodidae

**

Rhysodes sulcatus

jelonkowate

Lucanidae

wynurt

Ceruchus chrysomelinus

ciołek matowy

Dorcus parallelopipedus

jelonek rogacz

Lucanus cervus

żukowate

Scarabaeidae

pachnica dębowa

Osmoderma eremita

orszoł

Trichius fasciatus

bycznik

Typhoeus typhoeus

MOTYLE

LEPIDOPTERA

**

Cossidae

**

Catopta thrips

powszelatkowate

Hesperiidae

powszelatek armorykański

Pyrgus armoricanus

barczatkowate

Lasiocampidae

barczatka kataks

Eriogaster catax

modraszkowate

Lycaenidae

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

modraszek alkon

Maculinea alcon

modraszek arion

Maculinea arion

modraszek nausitos

Maculinea nausithous

modraszek telejus

Maculinea teleius

modraszek eroides

Polyommatus eroides

modraszek gniady

Polyommatus ripartii

modraszek baton

Pseudophilotes baton

modraszek orion

Scolitanides orion

sówkowate

Noctuidae

wstęgówka bagienka

Catocala pacta

**

Xylomoia strix

rusałkowate

Nymphalidae

dostojka akwilonaris

Boloria aquilonaris

dostojka eunomia

Boloria eunomia

przeplatka aurinia

Euphydryas aurinia

przeplatka maturna

Euphydryas maturna

pasyn lucylla

Neptis rivularis

paziowate

Papilionidae

paź żeglarz

Iphiclides podalirius

niepylak apollo

Parnassius apollo

niepylak mnemozyna

Parnassius mnemosyne

bielinkowate

Pieridae

**

Colias myrmidone

szlaczkoń torfowiec

Colias palaeno

oczennicowate

Satyridae

skalnik bryzeida

Chazara briseis

strzępotek hero

Coenonympha hero

strzępotek edypus

Coenonympha oedippus

górówka sudecka

Erebia sudetica

osadnik wielkooki

Lopinga achine

skalnik driada

Minois dryas

mszarnik jutta

Oenis jutta

zawisakowate

Sphingidae

postojak wiesiołkowiec

Proserpinus proserpina

BŁONKOSKRZYDŁE

HYMENOPTERA

pszczołowate

Apidae

trzmiele - wszystkie gatunki

Bombus sp.

ŚLIMAKI

GASTROPODA

TRZONKOOCZNE

STYLOMMATOPHORA

ślimakowate

Helicidae

ślimak tatrzański

Chilostoma cingulellum

ślimak Rossmasslera

Chilostoma rossmaessleri

ślimak ostrokrawędzisty

Helicigona lapicida

ślimak żeberkowany

Helicopsis striata

ślimak żółtawy

Helix lutescens

ślimak winniczek - o średnicy muszli do 30 mm włącznie

Helix pomatia

ślimak Bąkowskiego

Trichia bakowskii

ślimak Bielza

Trichia bielzi

źródlarkowate

Hydrobiidae

**

Bythinella austriaca

**

Bythinella cylindrica

**

Bythinella metarubra

**

Bythinella micherdzinskii

**

Bythinella zyvionteki

zawójkowate

Valvatidae

zawójka rzeczna

Valvata naticina

niepozorka ojcowska

Falniowskia neglectissima

igliczkowate

Acnidae

igliczek karpacki

Acicula parcelineata

błotniarkowate

Lymneidae

błotniarka otułka

Lymnaea glutinosa

zatoczkowate

Planorbidae

zatoczek gładki

Gyraulus laevis

poczwarówkowate

Vertiginidae

poczwarówka pagórkowa

Granaria frumentum

poczwarówka pagoda

Pagodulina pagodula

poczwarówka górska

Pupilla alpicola

poczwarówka zębata

Truncatellina claustralis

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

poczwarówka jajowata

Vertigo moulinsiana

pomrówiowate

Limacidae

pomrowik mołdawski

Deroceras moldavicum

pomrów nakrapiany

Tandonia rustica

szklarkowate

Zonitidae

szklarka podziemna

Oxychilus inopinatus

świdrzykowate

Clausilidae

świdrzyk łamliwy

Balea perversa

świdrzyk ozdobny

Charpentieria ornata

świdrzyk śląski

Cochlodina costata

świdrzyk siedmiogrodzki

Vestia elata

MAŁŻE

BIVALVIA

BLASZKOSKRZELNE WŁAŚCIWE

EULAMELLIBRANCHIA

perłoródkowate

Margaritiferidae

perłoródka rzeczna

Margaritifera margaritifera

skójkowate

Unionidae

szczeżuja spłaszczona

Anodonta complanata

szczeżuja wielka

Anodonta cygnea

skójka gruboskorupowa

Unio crassus

skójka malarska

Unio pictorum

skójka zaostrzona

Unio tumidus

groszkówkowate - wszystkie gatunki

Spheridae

KRĄGŁOUSTE

CYCLOSTOMATA

MINOGOKSZTAŁTNE

PETROMYZONTIFORMES

minogowate - wszystkie gatunki, z wyjątkiem postaci dorosłych minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis)

Petromyzontidae

RYBY

PISCES

JESIOTROKSZTAŁTNE

ACIPENSERIFORMES

jesiotrowate

Acipenseridae

jesiotr zachodni

Acipenser sturio

ŚLEDZIOKSZTAŁTNE

CLUPEIFORMES

śledziowate

Clupeidae

aloza

Alosa alosa

parposz

Alosa fallax

KARPIOKSZTAŁTNE

CYPRINIFORMES

karpiowate

Cyprinidae

piekielnica

Alburnoides bipunctatus

strzebla błotna

Eupallasella percnurus

kiełb białopłetwy

Gobio albipinnatus

kiełb Kesslera

Gobio kessleri

ciosa - z wyjątkiem występującej w wodach Zalewu Wiślanego

Pelecus cultratus

strzebla potokowa

Phoxinus phoxinus

różanka

Rhodeus sericeus

kozowate

Cobitidae

koza

Cobitis taenia

piskorz

Misgurnus fossilis

koza złotawa

Sabanejewia aurata

SKORPENOKSZTAŁTNE

SCORPAENIFORMES

głowaczowate

Cottidae

głowacz białopłetwy

Cottus gobio

głowacz pręgopłetwy

Cottus poecilopus

kur rogacz

Myoxocephalus quadricornis

dennikowate

Liparidae

dennik

Liparis liparis

OKONIOKSZTAŁTNE

PERCIFORMES

babkowate

Gobiidae

babka czarnoplamka

Gobiusculus flavescens

babka czarna

Gobius niger

babka szczupła

Neogobius fluviatilis

babka piaskowa

Pomatoschistus microps

babka mała

Pomatoschistus minutus

CIERNIKOKSZTAŁTNE

GASTEROSTEIFORMES

ciernikowate

Gasterosteidae

pocierniec

Spinachia spinachia

igliczniowate

Syngnathidae

wężynka

Nerophis ophidion

iglicznia

Syngnathus typhle

PŁAZY

AMPHIBIA

PŁAZY OGONIASTE

CAUDATA

salamandrowate

Salamandridae

salamandra plamista

Salamandra salamandra

traszki - wszystkie gatunki

Triturus sp.

PŁAZY BEZOGONOWE

ANURA

ropuszkowate - wszystkie gatunki

Discoglossidae

grzebiuszkowate

Pelobatidae

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

ropuchowate - wszystkie gatunki

Bufonidae

rzekotkowate

Hylidae

rzekotka drzewna

Hyla arborea

żabowate - wszystkie gatunki

Ranidae

GADY

REPTILIA

ŻÓŁWIE

TESTUDINES

żółwie błotne

Emydidae

żółw błotny

Emys orbicularis

ŁUSKOSKÓRE

SQUAMATA

jaszczurkowate - wszystkie gatunki

Lacertidae

padalcowate

Anguidae

padalec zwyczajny

Anguis fragilis

węże właściwe

Colubridae

zaskroniec zwyczajny

Natrix natrix

wąż Eskulapa

Elaphe longissima

gniewosz plamisty

Coronella austriaca

żmijowate

Viperidae

żmija zygzakowata

Vipera berus

PTAKI

AVES

NURY - wszystkie gatunki

GAVIIFORMES

PERKOZY - wszystkie gatunki

PODICIPEDIFORMES

RURKONOSE - wszystkie gatunki

PROCELLARIIFORMES

PEŁNOPŁETWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

PELECANIFORMES

BRODZĄCE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem czapli siwej (Ardea cinerea)

CICONIIFORMES

BLASZKODZIOBE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem:

ANSERIFORMES

cyraneczki (Anas crecca)

 

krzyżówki (Anas platyrhynchos)

 

głowienki (Aythya ferina)

 

czernicy (Aythya fuligula)

 

gęsi białoczelnej (Anser albifrons)

 

gęsi gęgawy (Anser anser)

 

gęsi zbożowej (Anser fabalis)

 

JASTRZĘBIOWE - wszystkie gatunki

ACCIPITRIFORMES

SOKOŁOWE - wszystkie gatunki

FALCONIFORMES

GRZEBIĄCE

GALLIFORMES

cietrzew

Tetrao tetrix

głuszec

Tetrao urogallus

przepiórka

Coturnix coturnix

ŻURAWIOWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem łyski (Fulica atra)

GRUIFORMES

SIEWKOWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem:

CHARADRIIFORMES

mewy srebrzystej (Larus argentatus)

 

mewy białogłowej (Larus cachinnans)

 

słonki (Scolopax rusticola)

 

GOŁĘBIOWE

COLUMBIFORMES

siniak

Columba oenas

sierpówka

Streptopelia decaocto

turkawka

Streptopelia turtur

KUKUŁKOWE

CUCULIFORMES

kukułka

Cuculus canorus

SOWY - wszystkie gatunki

STRIGIFORMES

LELKOWE

CAPRIMULGIFORMES

lelek

Caprimulgus europaeus

JERZYKOWE

APODIFORMES

jerzyk

Apus apus

KRASKOWE

CORACIIFORMES

zimorodek

Alcedo atthis

kraska

Coracias garrulus

żołna

Merops apiaster

dudek

Upupa epops

DZIĘCIOŁOWE - wszystkie gatunki

PICIFORMES

WRÓBLOWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem:

PASSERIFORMES

wrony siwej (Corvus corone cornix)

 

sroki (Pica pica)

 

SSAKI

MAMMALIA

OWADOŻERNE

INSECTIVORA

jeżowate

Erinaceidae

jeż wschodni

Erinaceus concolor

jeż zachodni

Erinaceus europaeus

ryjówkowate - wszystkie gatunki

Soricidae

kretowate

Talpidae

kret - z wyjątkiem występującego na lotniskach, w zamkniętych ogrodach, szkółkach, na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym oraz na wałach przeciwpowodziowych, zaporach ziemnych zbiorników wodnych, nasypach, doprowadzalnikach i groblach

Talpa europaea

NIETOPERZE

CHIROPTERA

podkowcowate

Rhinolophidae

podkowiec duży

Rhinolophus ferrumequinum

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

mroczkowate - wszystkie gatunki

Vespertilionidae

ZAJĄCOKSZTAŁTNE

LAGOMORPHA

zającowate

Leporidae

zając bielak

Lepus timidus

GRYZONIE

RODENTIA

wiewiórkowate

Sciuridae

świstak

Marmota marmota

wiewiórka

Sciurus vulgaris

suseł moręgowany

Spermophilus citellus

suseł perełkowany

Spermophilus suslicus

smużkowate

Zapodidae

smużka leśna

Sicista betulina

smużka stepowa

Sicista subtilis

popielicowate

Gliridae

koszatka

Dryomys nitedula

żołędnica

Eliomys quercinus

popielica

Glis glis

orzesznica

Muscardinus avellanarius

chomikowate

Cricetidae

chomik europejski

Cricetus cricetus

nornikowate

Microtidae

nornik śnieżny

Microtus nivalis

darniówka tatrzańska

Pitymys tatricus

WALENIE - wszystkie gatunki

CETACEA

DRAPIEŻNE

CARNIVORA

niedźwiedziowate

Ursidae

niedźwiedź brunatny

Ursus arctos

psowate

Canidae

wilk

Canis lupus

kotowate

Felidae

żbik

Felis silvestris

ryś

Lynx lynx

łasicowate

Mustelidae

wydra - z wyjątkiem występującej na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym

Lutra lutra

gronostaj

Mustela erminea

tchórz stepowy

Mustela eversmanni

norka europejska

Mustela lutreola

łasica

Mustela nivalis

foki

Phocidae

foka szara

Halichoerus grypus

foka obrączkowana

Phoca hispida

foka pospolita

Phoca vitulina

PARZYSTOKOPYTNE

ARTIODACTYLA

krętorogie

Bovidae

żubr

Bison bonasus

kozica

Rupricapra rupricapra

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

** Brak odpowiednika nazwy polskiej.


 

Załącznik nr 2

LISTA GATUNKÓW ZWIERZĄT RODZIMYCH DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ GATUNKOWĄ CZĘŚCIOWĄ*

ŚLIMAKI

GASTROPODA

TRZONKOOCZNE

STYLOMMATOPHORA

winniczkowate

Helicidae

ślimak winniczek - o średnicy muszli powyżej 30 mm

Helix pomatia

KRĄGŁOUSTE

CYCLOSTOMATA

MINOGOKSZTAŁTNE

PETROMYZONTIFORMES

minogowate

Petromyzonidae

minóg rzeczny - postacie dorosłe

Lampetra fluviatilis

RYBY

PISCES

KARPIOKSZTAŁTNE

CYPRINIFORMES

karpiowate

Cyprinidae

słonecznica

Leucaspius delineatus

kozowate

Cobitidae

śliz

Barbatula barbatula

PTAKI

AVES

PEŁNOPŁETWE

PELECANIFORMES

kormoran - z wyjątkiem występującego na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym

Phalacrocorax carbo

SIEWKOWE

CHARADRIIFORMES

mewa srebrzysta

Larus argentatus

mewa białogłowa

Larus cachinnans

WRÓBLOWE

PASSERIFORMES

wrona siwa

Corvus corone cornix

sroka

Pica pica

SSAKI

MAMMALIA

GRYZONIE

RODENTIA

bobrowate

Castoridae

bóbr europejski

Castor fiber

DRAPIEŻNE

CARNIVORA

łasicowate

Mustelidae

wydra - występująca na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym

Lutra lutra

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- małymi literami,czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.


Załącznik nr 3

LISTA GATUNKÓW ZWIERZĄT RODZIMYCH DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ GATUNKOWĄ ŚCISŁĄ, DLA KTÓRYCH USTALANE SĄ GRANICE MIEJSC ROZRODU I REGULARNEGO PRZEBYWANIA ORAZ TERMINY OCHRONY TYCH MIEJSC

Lp.

Nazwa gatunku

Strefa ochrony ścisłej

Strefa ochrony częściowej

polska

łacińska

maksymalna odległość (w metrach) od miejsca rozrodu i regularnego przebywania

termin ochrony

maksymalna odległość (w metrach) od miejsca rozrodu i regularnego przebywania

termin ochrony

1

orzeł przedni

Aquila chrysaetos

200

cały rok

500

1.01-31.07

2

orlik grubodzioby

Aquila clanga

200

cały rok

500

1.03-31.08

3

orlik krzykliwy

Aquila pomarina

100

cały rok

500

1.03-31.08

4

puchacz

Bubo bubo

200

cały rok

500

1.01-31.07

5

kulon

Burhinus oedicnemus

200

cały rok

500

1.03-31.08

6

gadożer

Circaetus gallicus

200

cały rok

500

1.03-30.09

7

bocian czarny

Ciconia nigra

100

cały rok

500

1.03-31.08

8

kraska

Coracias garrulus

10

cały rok

200

1.04-31.08

9

wąż Eskulapa

Elaphe longissima

200

cały rok

500

1.05-31.08

10

żółw błotny

Emys orbicularis

200

cały rok

500

1.03-30.09

11

sokół wędrowny

Falco peregrinus

200

cały rok

500

1.01-31.07

12

bielik

Haliaeetus albicilla

200

cały rok

500

1.01-31.07

13

orzełek włochaty

Hieraaetus pennatus

100

cały rok

500

1.03-31.08

14

kania czarna

Milvus migrans

100

cały rok

500

1.03-31.08

15

kania ruda

Milvus milvus

100

cały rok

500

1.03-31.08

16

rybołów

Pandion haliaetus

200

cały rok

500

1.03-31.08

17

cietrzew

Tetrao tetrix

100

cały rok

500

1.02-31.08

18

głuszec

Tetrao urogallus

200

cały rok

500

1.02-31.07

 

 

[Do góry]