Promocja łowiectwa

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie wydał w lipcu broszurę pt. "Łowiectwo w polskiej tradycji" Publikację zredagowali członkowie komisji kultury i promocji łowieckiej.   Łowiectwo

w polskiej tradycji 

 

 

     Łowiectwo

     Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia  społecznego, łączy w sobie harmonijnie ochronę przyrody ojczystej i wykonywanie polowania, walor kulturalno-obyczajowy i rekreacyjny, wartości wychowawcze i gospodarcze.

    Myślistwo

     Myślistwo jest elementem składowym łowiectwa, obejmującym całokształt zagadnień związanych z wykonywaniem polowania.

     Istotą polskiego modelu łowiectwa, obok powiązania z krajową strategią ochrony środowiska, jest prowadzenie gospodarki służącej bogactwu łowisk i zwierzostanów.


 

Żywot łowiecki ma w sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest caly stopniowym wcielaniem w życie i ziszczaniem się najczarowniejszych snów. Jawa zaś od tych snów bywa najczęściej stokroć jeszcze piękniejsza..."

Julian Ejsmond

 

 


 

     Gospodarka łowiecka prowadzona jest w oparciu o inwentaryzację zwierzyny, oraz roczne i wieloletnie plany hodowlane. Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich, muszą tak prowadzić gospodarkę, aby nie naruszyć równowagi przyrodniczej i nie narażać rolników i leśników na nadmierne straty spowodowane zagęszczeniem zwierzyny.
     Koła łowieckie wykonują działania zmierzające do poprawy warunków siedliskowych dla gatunków na które polują. Należy do nich zaliczyć uprawę łąk i pól, zakładanie poletek żerowych i zgryzowych, zakładanie pasów żerowych (zaporowych) oraz zimowe dokarmianie. W specjalnych paśnikach-magazynach gromadzone jest siano, liściarka, snopy zboża, żołędzie, ziemniaki i buraki. Dodatkowo w lesie wykładana jest sól w lizawkach dla jeleni, danieli i saren. Karma jest elementem uzupełniającym naturalny żer w najtrudniejszych miesiącach zimowych.
     
Jednym z podstawowych zadań jakie stoją przed myśliwymi i strażnikami łowieckimi jest zwalczanie wszelkich przejawów kłusownictwa. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze są jedną z form zmiany mentalności młodych pokoleń. Najczęściej jednak pozostaje myśliwym wyszukiwanie i zbieranie wnyków, a nade wszystko karanie schwytanych osób zajmujących się kłusownictwem. Statystyki wykazują jak wiele myśliwi robią corocznie w tej materii, a proszę sobie wyobrazić ilu zwierzętom ratuje się życie wskutek likwidacji zabójczych stalowych linek i innych urządzeń!

   

     Polskie łowiectwo opiera się na zwyczajach i zasadach etyki łowieckiej, której korzenie sięgają czasów piastowskich. Zbierane dokumenty i przekazywana wiedza od dziesięcioleci stają się niezaprzeczalnym dorobkiem całej łowieckiej wspólnoty.
    Młodzi myśliwi dostępują ceremonii ślubowania i pasowania, a kończący polowanie pokot i sygnały myśliwskie są wyrazem szacunku dla ubitej zwierzyny.
   Przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Szczecinie działa Zespół Sygnalistów Myśliwskich "GRYF". Swoją grą uświetnia uroczystości i święta myśliwskie, jest zespołem wyróżniającym się w Polsce. Do największych jego osiągnięć należy zaliczyć:
- Mistrzostwo Polski i I miejsce w klasie B
(Wałbrzych 2002)

- Mistrzostwo Niemiec i I miejsce w klasie C

(Frankfurt n.M.)

- Mistrzostwo Polski i I miejsce w klasie B
(Pszczyna 2003)

- Mistrzostwo Polski i I miejsce w klasie B
(Tuchola 2004)

 

    Polski Związek Łowiecki od samego początku określił się jako organizacja realizująca ideały ochrony ojczystej przyrody i jej zwierzostanów. Przejawem tego były działania Związku mające na celu przywrócenie polskiej przyrodzie ginących gatunków zwierząt. Sukcesem zakończyły się prace nad powrotem do natury żubra i łosia. Obecnie PZŁ angażuje się w realizację wielu programów, których celem jest zachowanie środowiskowej bioróżnorodności:
o hodowla i reintrodukcja sokoła wędrownego
o reintrodukcja bobra
o ochrona, hodowla oraz introdukcja gatunków
zaliczanych do zwierzyny drobnej bażanta,
kuropatwy, królika i zająca

   


 

 

 

 

[Do góry]